Seminář k vysokorychlostní železnici v České republice 2019

31. ledna 2019

Hlavní téma: Vysokorychlostní železniční síť – perspektiva rozvoje železnice v České republice a ve střední Evropě.

Cíl: analyzovat obecnou rovinu možné výstavby vysokorychlostní železniční sítě v České republice, její perspektivu a možné přínosy v celoevropském kontextu.

Seminář se zaměří na pohled z vyšší perspektivy, na potřebu vysokorychlostních tratí v České republice, mezinárodní...

Introducing On-track Competition in Passenger Rail Services 2019

13. - 15. března 2019, Masarykova univerzita, Brno

Hlavní téma: Soutěž na železnici v režimu open acess

Cíl: sdílet zkušenosti s konkurencí na železnici v různých zemích Evropské unie

Ve spolupráci Institute for Transport Studies, University of Leeds, Masarykovy univerzity a Journal of Rail Transportation Planning and Management byl zorganizován round table, který se zaměřil na open access konkurenci...

Round Table on Rail Infrastructure Charges 2017

27. dubna 2017, Masarykova univerzita, Brno

Cíl: Cílem bylo sdílet evropské zkušenosti s poplatky za použití dopravní cesty

Příspěvky se týkaly počítání přímých nákladů za použití infrastruktury, žádostí o zvýhodnění a pobídek k optimalizaci využití infrastruktury. Zvláště se věnovaly analýze, jak jednotlivé režimy zvýhodňují nebo naopak brání rozvoji hospodářské soutěže v oblasti železničních dopravních...


Round Table on Open Access Passenger Rail Competition 2016

10. -11. listopadu 2016, Masarykova univerzita, Brno

Cíl: diskuze zkušeností s open acces režimem v osobní železniční dopravě na hlavních tratích Evropy.

Hlavní diskusní příspěvky:

Round Table on Rail Transport 2015

18. září 2015, Masarykova univerzita, Brno

Cíl: diskuze zkušeností z britské cesty liberalizace železniční dopravy a možnosti aplikace v České republice.

Hlavní diskusní příspěvky:

Zúčastněné instituce:

  • ESF MU, PřF MU, Jihomoravský kraj, Ústecký...