9. a 10. června 2016

Hlavní téma: dálková osobní doprava

Cíl: zdokumentovat změny v dálkové osobní dopravě a analyzovat jejich vliv na národní a evropské dopravní trhy

Hlavní body programu:

  • vliv geografie na rozvoj infrastruktury
  • národní případové studie
  • srovnání jednotlivých států
  • regulace trhu dálkové dopravy
  • liberalizace
  • open access a doprava v rámci závazku veřejné služby

Místo konání: Fakulta sociálních věd Karlovy univerzity v Praze

Programový výbor semináře: Martin Kvizda, Tomáš Nigrin, Daniel Seidenglanz, Zdeněk Tomeš


Průběh semináře (podrobný program ke stažení zde), zpráva byla publikována v časopise Národohospodářský obzor - Review of Economic Perspectiv

 

Účastníci semináře:

Chris Nash – University of Leeds, Masarykova univerzita

Yves Crozet – University of Lyon, Francie

Heike Link – DIW Berlin, Německo

Roger Vickerman – University of Kent, Velká Británie

George Bessenyei – European Investment Bank, Maďarsko

Fabio Croccolo – Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Itálie

Jakub Taczanowski – Institute of Geography and Spatial Management, Jagellonian University, Krakow, Polsko

Tomáš Pospíšil – ČD

Martin Kvizda – Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity

Zdeněk Tomeš – Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity

Tomáš Nigrin – Fakulta sociálních věd Karlovy univerzity

Daniel Seidenglanz – Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity

Antonín Peltrám – Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity

Monika Jandová – Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity

Václav Rederer – Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity

Tomáš Paleta – Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity

 IMG_20160610_095843  IMG_20160610_100241  IMG_20160610_144147

Další fotografie jsou dostupné zde.