25. května 2018

Hlavní téma: dálková osobní doprava

Cíl: zdokumentovat změny v dálkové osobní dopravě a analyzovat jejich vliv na národní a evropské dopravní trhy

Hlavní body programu:

  • vliv geografie na rozvoj infrastruktury
  • národní případové studie
  • srovnání jednotlivých států
  • regulace trhu dálkové dopravy
  • liberalizace
  • open access a doprava v rámci závazku veřejné služby

Místo konání: Fakulta sociálních věd Karlovy univerzity v Praze

Programový výbor semináře: Martin Kvizda, Tomáš Nigrin, Daniel Seidenglanz, Zdeněk Tomeš


Průběh semináře (podrobný program ke stažení zde)

Konferenci zahájil svým příspěvkem C. Nash Liberalisation of the long distance passenger market in Great Britain. Následoval příspěvek Y. Crozeta Regulation of long distance passenger market in France. Dopolední sekci ukončil Z. Tomeš příspěvkem Open access passenger rail services in Central Europe.

Odpolední program zahájil A. Vigner příspěvkem Competition in Swedish Passenger Railway. Následoval P. Beria prezentací Evolving long-distance passenger services. From planned monopolies to deregulated competition. Druhý blok zakončil C. Desmaris The reform of passenger rail in Switzerland: more performance without competition.

Poslední blok zahájil M. Horňák příspěvkem Trains vs Buses: Long-distance transport in Slovakia. Blok zakončili M. Król a J. Taczanowski příspěvkem On the intersection of the rail open access and the bus passenger services in Poland

Účastníci semináře:

Chris Nash – University of Leeds, Masarykova univerzita

Yves Crozet – University of Lyon, Francie

Paolo Beria – Politecnico di Milano, Itálie

Christian Desmaris – University of Lyon, Francie

Andreas Vigren – Swedish National Road and Transport Research Institute, Švédsko

Jakub Taczanowski – Jagellonian University, Krakow, Polsko

Marcin Król – Warsaw School of Economics, Polsko

Marcel Horňák – Univerzita Komenského, Bratislava

Jan Přikryl – Ministerstvo dopravy České republiky

Anna Dolinayová – Žilinská univerzita v Žilině

Jaroslav Mašek – Žilinská univerzita v Žilině

Jan Ilík – ČD

Martin Kvizda – Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity

Jindřich Kušnír – ČD

Luděk Minář – Ministerstvo dopravy České republiky

Zdeněk Tomeš – Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity

Tomáš Nigrin – Fakulta sociálních věd Karlovy univerzity

Daniel Seidenglanz– Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity

Monika Jandová – Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity

Tomáš Paleta – Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity

Vilém Pařil – Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity

Václav Rederer – ČD, Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity

Hana Fitzová – Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity

Miroslav Marada – Přírodovědecká fakulta Karlovy univerzity

Dominik Chmelař – Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity

Ondřej Špetík – Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity

Bára Karlínová – Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity

31

2 4