12. - 14. března 2020

Hlavní téma: Vysokorychlostní železnice: Plánování a hodnocení

Cíl: diskuse na téma plánování a hodnocení vysokorychlostních železnic

Řečníci a témata:

     Andrew McNaughton - Podmínky pro úspěšné zavedení HSR
     Chris Nash - Důležitost hodnocení dopravy a ekonomického plánování pro HSR
     Germà Bel - Výhody a náklady HSR
     Paolo Beria - Posouzení HSR v Itálii
     Oskar Fröidh - HSR plánování ve Švédsku
     Zdeněk Tomeš - Hraniční efekt a evropská vysokorychlostní železniční síť

Místo konání: Univerzita Karlova v Praze - Karolinum

Programový výbor: Ch. Nash, Z. Tomeš, M. Jandová, M. Kvizda, T. Nigrin.