31. ledna 2019, Velká zasedací síň, Karolinum, Univerzita Karlova, Ovocný trh 5, Praha 1

Hlavní téma: Vysokorychlostní železniční síť – perspektiva rozvoje železnice v České republice a ve střední Evropě.

Cíl: analyzovat obecnou rovinu možné výstavby vysokorychlostní železniční sítě v České republice, její perspektivu a možné přínosy v celoevropském kontextu.

Seminář se zaměří na pohled z vyšší perspektivy, na potřebu vysokorychlostních tratí v České republice, mezinárodní souvislosti, možné technologické přínosy projektu a výzvy spojené s jeho realizací.

Program:

8:15-9:00 Registrace

9:00-9:20 Ing. Martin Kolovratník, poslanec PSP ČR, předseda Podvýboru pro dopravu.

9:20-9:40 Ing. Miroslav Haltuf, H-Comp Consulting, Shift2Rail JU SRG Vice-chairman.

9:40-10:00 Ing. Jiří Pohl, Siemens Mobility, s.r.o., člen Výboru udržitelné dopravy a Výboru udržitelné energetiky Rady vlády pro udržitelný rozvoj.

10:00-10:45 Diskuze

10:45-12:15 Káva, občerstvení, volná diskuze, výměna kontaktů

Přihlášky na e-mail seminar.VRT@fsv.cuni.cz do 20. ledna 2019.