Od roku 2005 pořádáme v Univerzitním centru MU v Telči každoročně na podzim odborné diskusní semináře o problematice veřejné dopravy, zejména železniční. Každý seminář je zaměřen na jedno hlavní, aktuální téma, k němuž zvaní hosté prezentují své příspěvky; po každém příspěvku následuje moderovaná diskuse u kulatého stolu. Semináře mají jeden společný rys: interdisciplinární diskurz, do nějž jsou zapojeni odborníci z akademické sféry, z veřejné správy a samosprávy i z praxe, z dopravních společností a firem. Seminář také plní roli valné hromady Telčské skupiny. Cílem každého semináře je pojmenovat rizika a příležitosti plynoucí z aktuálně diskutovaných problémů veřejné dopravy, zaujmout k nim společné stanovisko a navrhnout možnsti jejich řešení.

telc