Transport Integration for Prosperity. The Importance of Rail Connections for the V4 Internal Cohesion

2015 - 2018

Investor: Visegrad Fund, ev. č. 31 510026

Cíl: stanovení variant možných opatření vedoucích k harmonizaci přístupů v jednotlivých zemích V4 tak, aby se v maximální možné míře podpořila koheze příhraničních regionů.

Hlavní výstupy: série analýz dopravní politiky a dopravně-geografických vazeb v jednotlivých zemích, resp. mezi nimi. Politicko-ekonomické studie budou zaměřeny na organizaci veřejné...

Governance of the Interoperability Framework for Rail and Intermodal Mobility (GoF4R)

2016 - 2018

Investor : Evropská unie/Horizon 2020, ev. č. 730844     

www.gof4r.eu

Cíl: definovat udržitelné řízení pro rámec interoperability, který vytvoří vhodné podmínky pro zjednodušení mobility a podpoří rozvoj multimodálních dopravních služeb. Díky podpoře dopravní sémantický webů, projekt pomůže překonat překážky, které brání dalšímu rozvoji.

Hlavní výstupy: