Železniční doprava – institucionální postavení, hospodářská politika a ekonomická teorie

2004 - 2006

Investor: Grantová agentura České republiky (GAČR), 402/04/2128

Cíl: odkrýt a definovat zákonitosti vztahu státu a železniční dopravy a navrhnout optimální pojetí hospodářské politiky ve vztahu k železnicím s variantami vzhledem k nastaveným společenským cílům a návrh změn institucionálního postavení železniční dopravy v hospodářsko politickém systému země.

Hlavní výstupy: