MUNI

Masarykova univerzita

Masarykova univerzita je do projektu zapojena prostřednictvím Institutu pro dopravní ekonomii, geografii a politiku (ITREGEP), který je společným vědecko-výzkumným pracovištěm Ekonomicko-správní fakulty (ESF MU) a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity (PřF MU).

Do výzkumných aktivit projektu Nová mobilita se prostřednictvím Masarykovy univerzity zapojí také několik významných vědců ze zahraničních institucí:

Klíčové osoby partnera: Martin Kvizda, Zdeněk Tomeš, Christopher Alfred NashAndrew Simon John Smith, Stefanie Peer, Daniel Seidenglanz, Ondřej Krčál, Milan Viturka, Jiří Vystoupil

 

 

UK

Univerzita Karlova

V rámci UK je do projektu zapojena Fakulta sociálních věd (FSV UK) a Přírodovědecká fakulta  (PřF UK).

Klíčové osoby partnera: Miroslav Marada, Tomáš Nigrin

 

ČD_BARVA

České dráhy, a. s.

České dráhy, a.s. (ČD) hrají v celém projektu klíčovou roli jakožto partner z aplikační sféry a tzv. povinný partner dle podmínek výzvy.

Klíčové osoby partnera: Radek Dvořák, Jan Ilík, Tomáš Pospíšil, Jan Hrabáček, Jakub Chmelík, Martin Trpišovský

 

 

OLTIS

OLTIS Group a. s.

Společnost OLTIS Group, a.s. představuje partnera, jehož přínosem pro projekt bude vzájemné sdílení know-how v rámci konsorcia partnerů projektu, zejména v oblasti analýzy datových souborů a při aplikaci výsledků výzkumu v prostředí dopravních trhů.

 Klíčové osoby partnera: Jiří Čáp, Tomáš Kroča, Petr Buchníček

 

 ZSSK

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.

Do projektu vstupuje jako významný zástupce aplikační sféry, který přispěje zejména svými daty ohledně vybraných mezinárodních železničních ramen propojujících hlavní železniční spoje mezi Českou republikou a Slovenskou republikou.

Klíčové osoby partnera: Roman Koreň, Roman Tichý, Martin Farbiak, Michal Repko, Lukáš Macák, Ivana Nováková

 

 

SIEMENS

Siemens, s.r.o.

Do projektu je tento partner zapojen zejména formou odborných konzultací a diskusí, oponenturou výstupů a částečným podílem na řešení výzkumných úkolů.

Klíčové osoby partnera: Jiří Pohl

 

 BRNO

Statutární město Brno

 Statutární město Brno je do projektu NOVÁ MOBILITA zapojeno jako partner zastupující veřejný sektor a současně významný dopravní uzel v národním i nadnárodním měřítku.

Klíčové osoby partnera: Iva Machalová, Jan Zvara, Dan Škaroupka