Zdeněk Tomeš a kolektiv

1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. Železniční reformy sv. 5. v tisku