Využití velkých dat při prognózách dopravního chování obyvatelstva

Martin Kvizda, Tomáš Nigrin, Daniel Seidenglanz, Zdeněk Tomeš a Vilém Pařil

1. vyd. Praha: 2020. Technologická agentura ČR / Ministerstvo dopravy

Souhrnná výzkumná zpráva se zaměřuje na možnosti a definici využití zbytkových signalizačních dat mobilních operátorů (tzv. big data) pro přesnější monitoring, analýzu a predikci dopravního chování obyvatelstva. Rozvoj telekomunikačních technologií a penetrace...