Martin Kvizda, Tomáš Nigrin, Daniel Seidenglanz, Zdeněk Tomeš a Vilém Pařil

1. vyd. Praha: 2020. Technologická agentura ČR / Ministerstvo dopravy

Souhrnná výzkumná zpráva se zaměřuje na možnosti a definici využití zbytkových signalizačních dat mobilních operátorů (tzv. big data) pro přesnější monitoring, analýzu a predikci dopravního chování obyvatelstva. Rozvoj telekomunikačních technologií a penetrace společnosti mobilními telefony umožňuje využít sledování pohybu mobilních telefonů pro stanovení mocnosti dopravních proudů. Tato technologie doplní stávající standardní datovou základnu postavenou na sčítání, dotazníkovém šetření a datech ze sčítání obyvatel. Soubory big data s sebou nesou kromě robustní kvantitativní informace (např. počet cest) také nezanedbatelné informace kvalitativní (např. opakování cest, délka pobytu v destinaci, místo předpokládaného bydliště cestovatele, apod.). V kombinaci s vhodným dotazníkovým šetřením tak může být zpřesněno určení stávajícího dopravního proudu a z toho vycházející odhad budoucího dopravního proudu při vybudování příslušných infrastrukturních staveb, což povede ke zpřesnění odhadu využití hospodárnosti vynaložení veřejných prostředků.

Plný text ke stažení.