Institut pro dopravní ekonomii, geografii a politiku ITREGEP je akademickým pracovištěm Masarykovy univerzity úzce spolupracujícím s Univerzitou Karlovou v Praze. Posláním ITREGEPu je na základě interdisciplinární vědecko-výzkumné činnosti rozvíjet poznání ekonomických, prostorových a společenských funkcí dopravy, rozvíjet dovednosti, metody a osvědčené postupy pro dopravní politiku a být mediátorem mezi dopravními odborníky z praxe a z decizní sféry.

Založení ITREGEPu v roce 2015 formalizovalo na Masarykově univerzitě interdisciplinární výzkumný tým (tzv. Telčská skupina), který se již od roku 2004 zabývá teoretickými i praktickými aspekty dopravní ekonomie a geografie.

Současná hlavní výzkumná témata ITREGEPu jsou:

  • analýza a modelování poptávky na trzích dopravních služeb,
  • analýza dopravní obslužnosti území,
  • socioekonomická analýza role veřejné dopravy v životě obyvatel území a analýza dopravní dostupnosti,
  • optimalizace zadávání veřejných soutěží v dopravě,
  • analýza efektivity a nákladové struktury firem v odvětví dopravy,
  • cost-benefit analýza infrastrukturních projektů,
  • analýza koncentrace a konkurence v odvětví dopravy,
  • kritická revize dopravních politik a strategických dopravních dokumentů a implementace evropské legislativy v odvětví veřejné dopravy,
  • socioekonomická a komparativní analýza systémů dopravy a dopravního plánování zemí a regionů.
Mapa   Itregep logo
  Masarykova univerzita
  Ekonomicko-správní fakulta
  ITREGEP
  Lipová 41a
  602 00 Brno
  itregep@econ.muni.cz

 

Lidé
Martin Kvizda ředitel email
Zdeněk Tomeš zástupce ředitele email
Monika Jandová manažerka mezinárodních aktivit email
Ondřej Repík projektový manažer email
Hana Fitzová výzkumná pracovnice email
Jakub Solnička výzkumný pracovník email
Chris A. Nash profesor email
Tomáš Nigrin výzkumný pracovník email
Tomáš Paleta výzkumný pracovník email
Vilém Pařil výzkumný pracovník email
Václav Rederer výzkumný pracovník email
Daniel Seidenglanz výzkumný pracovník email
Jana Soukopová výzkumná pracovnice email
Ondřej Špetík výzkumný pracovník email
Milan Viturka profesor email

 

 

Odkazy: Economist - railway European Railway Review Rail journal EC – transport International Union of Railways Railly news Railway gazette