I. seminář k vysokorychlostní železnici v České republice 2019

31. ledna 2019

Hlavní téma: Vysokorychlostní železniční síť – perspektiva rozvoje železnice v České republice a ve střední Evropě.

Cíl: analyzovat obecnou rovinu možné výstavby vysokorychlostní železniční sítě v České republice, její perspektivu a možné přínosy v celoevropském kontextu.

Seminář se zaměří na pohled z vyšší perspektivy, na potřebu vysokorychlostních tratí v České republice, mezinárodní souvislosti, možné technologické přínosy projektu a výzvy spojené s jeho realizací.

Program akce


Seminář Telč 2018

8. a 9. listopad 2018

Hlavní téma: Mobilita v datech.

Cíl: definovat parametry souborů zbytkových dat mobilních operátorů a spotřebitelských šetření, které budou poptávány v rámci projektu OP VVV „Nová mobilita“; diskutovat a dohodnout konkrétní formu sdílení datových souborů mezi jednotlivými moduly projektu.

Stěžejním tématem semináře bylo využití empirických dat o mobilitě obyvatelstva pro výzkum dopravního chování populace a pro predikci poptávky po přepravě v souvislosti s plánovanou výstavbou vysokorychlostních železničních tratí v České republice.

Fotogaleriezde.

Program akce    |    Tisková zpráva z akce    |    Seznam účastníků


Dopravně geografický workshop 2018

11. a 12. října 2018

Hlavní téma: Minulost, současnost i budoucnost železničního uzlu Brno

Cíl: cílem workshopu bylo diskutovat o aktuálních dopravně-geografických problémech.

Program workshopu sestával ze čtvrtečního terénního průzkumu, v jehož rámci účastníci prozkoumali minulost, současnost i budoucnost železničního uzlu Brno, a také osobně navštívili a viděli místa, která jsou předmětem diskusí o odsunu nádraží. Páteční program workshopu sestával celkem ze sedmi vystoupení, která byla proložena bohatou diskusí.

Program akce    |    Tisková zpráva z akce

 

  Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz