Výběr nejlepších diplomových a bakalářských prací, které na téma dopravní ekonomie, geografie nebo politiky vypracovali a úspěšně obhájili studenti Masarykovy univerzity nebo Univerzity Karlovy.

 

Kraje, hromadná doprava, integrované dopravní systémy - quo vadis? (2018) Tomáš Kubíček, MU

Páteřní městské dráhy ve střední Evropě (2018) Tomáš Kubíček, MU

Čas a prostor ve studiu městské hromadné dopravy (2018) Petr Hlisnikovský, MU 

Vysoko-rychlostní železnice na trase Paříž-Lyon-Marseille – úspěšný projekt? (2018) Daniela Kuchtová, MU

Privatizace v odvětví železniční dopravy - zkušenosti, rizika a příležitosti (2018) Petr Zbončák, MU

Mezinárodní komparace vysokorychlostích tratí (2018) Barbora Kuklová, MU 

Odhad poptávky po osobní přepravě na budoucím rameni VRT Praha - Drážďany (2018) Andrea Nováková, MU

Změny poptávky na železniční trase Praha - Vídeň (2017) Jiří Bednařík, MU

Problém tarifní desintegrace při liberalizaci osobní železniční dopravy (2017) Ondřej Špetík, MU

Komparace vývoje liberalizace trhu osobní železniční dopravy po roce 1990 v zemích Visegrádské čtyřky (2017) Šárka Kladivová, MU

Jízdné zdarma: vnímání populistického opatření cestujícími a vliv na státního přepravce (2017) Jakub Lofaj, MU

Cenová diskriminace v osobní železniční dopravě na Slovensku (2016) Ján Bulejčík, MU

Bavorský model veřejných soutěží a jeho aplikace na trh železniční dopravy v České republice (2016) Dominik Chmelař, MU

Budování jednotného evropského železničního prostoru: reformy železničního odvětví v České republice 2004-2014 (2016) Jaromír Volf, UK

Model poptávky po dopravních službách na lince Vsetín - Brno (2016) Radim Metelka, MU

Vymezení relevantního trhu veřejné hromadné dopravy na trase Ostrava – Opava (2016) Viktor Pecha, MU

Zkušenosti s open access v osobní železniční dopravě (2015) Barbora Janečková, MU

Komparace působení více dopravců na železniční trati Bratislava - Komárno (2015) Martin Jurikovič, MU

Cost-benefit analýza vysokorychlostní železnice Praha-Brno (2015) Václav Fučík, MU

Predátorské ceny ve výběrovém řízení na železnici (2015) Gabriela Raková, MU

Vysokorychlostní železnice v Polsku (2015) Kamila Sedláčková, MU

Využití spotřebitelského průzkumu pro stanovení relevantního trhu v meziměstské osobní dopravě v Ústeckém kraji (2014) Eliška Kleinová, MU

Společná dopravní politika: reformy evropské železnice (2014) Jaromír Volf, UK

Analýza konkurence na železniční trati Vídeň - Salcburk (2014) Ondřej Komárek, MU

Vymezení relevantního trhu v odvětví nákladní železniční dopravy na vybraných destinacích (2013) Soňa Gaszková, MU

Využití SSNIP testu pro stanovení relevantního trhu v hromadné osobní dopravě na destinaci Praha – Vídeň (2013) Petr Pečinka, MU

Ochrana životního prostředí jako politikum v sebeprezentaci železničních společností(2013) Zora Popová, MU

Vymezování relevantního trhu a aplikace SSNIP testu v odvětví železniční dopravy (2012) Václav Rederer, MU

Komparativní analýza efektivity evropské dopravní politiky (2010) Eva Kleinová, MU