Kompletní přehled publikací naleznete zde.

 Ekonomické aspekty železniční dopravy

Zdeněk Tomeš, Tomáš Pospíšil

1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 79 s. Železniční doprava. ISBN 80-210-4220-6

Cílem studie je přispět k pochopení historického vývoje, utváření institucí a výsledků hospodaření na železnici. Studie využívá nástrojů a metod ekonomické analýzy, aplikace teorie životního cyklu, finanční analýzu, zkoumání intenzity konkurence na trhu a analýzu zájmových skupin.

Studie...

Železnice v Evropě a evropská dopravní politika

Daniel Seidenglanz

1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 82 s. Železniční doprava. ISBN 80-210-4221-4

Za hlavní význam dopravy můžeme považovat skutečnost, že umožňuje překonání bariéry prostoru, a tím podmiňuje vytváření interakcí mezi různě disponovanými místy zemského povrchu. V důsledku toho bývá doprava považována za faktor, který výrazně formuje utváření sídelní a hospodářské struktury...

Železniční doprava – institucionální postavení, hospodářská politika a ekonomická teorie

Martin Kvizda, Tomáš Pospíšil, Daniel Seidenglanz, Zdeněk Tomeš

1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 230 s. Železniční doprava. ISBN 978-80-210-4233-9

Cílem je přispět k pochopení podstaty a fungování železniční dopravy: jejího historického vývoje, utváření institucí, prostorového uspořádání, hospodářské politiky a výsledků hospodaření na železnici. Hlavní motivací pro sepsání této monografie i...