Studentské práce

5. 10. 2015 Studentské práce

Výběr nejlepších disertačních, diplomových a bakalářských prací, které na téma dopravní ekonomie, geografie nebo politiky vypracovali a úspěšně obhájili studenti Masarykovy univerzity nebo Univerzity Karlovy.

Efektivnost provozu železnice v zemích severní Evropy (2021) Zuzana Zapletalová MU

Ukrajina - dopravní propojení s okolními státy (2021) Mariya Sudoruk MU

Efektivita systému městské hromadné dopravy ve vybrané zemi (2021) Michal Poluch MU

Faktory spokojenosti se službami ve veřejné dopravě (2021) Eliška Kohoutková MU

Efektivita dopravních politik jednotlivých zemí Spolkové republiky Německo (2021) Andrea Šoukalová MU

Vymezování relevantního trhu v odvětví dopravy (2021) Mária Heribanová MU

Vliv evropských reforem na efektivitu železnice (2020) Hana Fitzová MU

Vliv hustoty provozu na efektivitu železnic (2020) Zuzana Machařová MU

Vliv jízdného zdarma na strukturu poptávky po přepravě (2020) Alexandra Adamišinová MU

Experimental measurement of transfer penalties in the context of public transport (2020) Kateřina Gižová MU

Návrh metodiky na určení relevantnosti údajů získaných z big data (2020) Marek Pravda MU

Význam národních hranic v letecké dopravě (2019) Štěpán Veselý MU

Odhad poptávky po osobní přepravě na plánované VRT Brno – Olomouc (2019) Adam Stejskal MU

Vliv zahraničně politických vztahů na intenzitu mezinárodních dopravních spojení (2019) Andrea Knapiková MU

Ranking methodology to prioritize HSR corridors (2019) Ismail Celebi MU

Odhad hodnoty cestovního času na trase Brno - Ostrava (2019) Monika Vejrostová, MU

Optimalizace kritérií veřejných soutěží v hromadné dopravě osob (2019) Eliška Hanauerová, MU

Potenciál poptávky po vysokorychlostní železniční dopravě na trase Brno - Vídeň (2019) Marek Ševela, MU

Spolehlivost odhadů poptávky z dotazníkových dat (2019) Filip Žilka, MU

Dopad liberalizace na přepravní výkony železniční nákladní dopravy ve státech Visegrádské čtyřky (2019) Filip Šamonil, MU

Hodnocení socioekonomických dopadů dopravních projektů (2019) Nikola Naňáková, MU

Kraje, hromadná doprava, integrované dopravní systémy - quo vadis? (2018) Tomáš Kubíček, MU

Vymezování relevantního trhu a aplikace SSNIP testu v odvětví železniční přepravy (2018) Václav Rederer, MU

Páteřní městské dráhy ve střední Evropě (2018) Ondřej Maclík, MU

Čas a prostor ve studiu městské hromadné dopravy (2018) Petr Hlisnikovský, MU

Vysoko-rychlostní železnice na trase Paříž-Lyon-Marseille – úspěšný projekt? (2018) Daniela Kuchtová, MU

Privatizace v odvětví železniční dopravy - zkušenosti, rizika a příležitosti (2018) Petr Zbončák, MU

Mezinárodní komparace vysokorychlostích tratí (2018) Barbora Kuklová, MU

Odhad poptávky po osobní přepravě na budoucím rameni VRT Praha - Drážďany (2018) Andrea Nováková, MU

Změny poptávky na železniční trase Praha - Vídeň (2017) Jiří Bednařík, MU

Problém tarifní desintegrace při liberalizaci osobní železniční dopravy (2017) Ondřej Špetík, MU

Komparace vývoje liberalizace trhu osobní železniční dopravy po roce 1990 v zemích Visegrádské čtyřky (2017) Šárka Kladivová, MU

Jízdné zdarma: vnímání populistického opatření cestujícími a vliv na státního přepravce (2017) Jakub Lofaj, MU

Cenová diskriminace v osobní železniční dopravě na Slovensku (2016) Ján Bulejčík, MU

Bavorský model veřejných soutěží a jeho aplikace na trh železniční dopravy v České republice (2016) Dominik Chmelař, MU

Budování jednotného evropského železničního prostoru: reformy železničního odvětví v České republice 2004-2014 (2016) Jaromír Volf, UK

Model poptávky po dopravních službách na lince Vsetín - Brno (2016) Radim Metelka, MU

Vymezení relevantního trhu veřejné hromadné dopravy na trase Ostrava – Opava (2016) Viktor Pecha, MU

Zkušenosti s open access v osobní železniční dopravě (2015) Barbora Janečková, MU

Komparace působení více dopravců na železniční trati Bratislava - Komárno (2015) Martin Jurikovič, MU

Cost-benefit analýza vysokorychlostní železnice Praha-Brno (2015) Václav Fučík, MU

Predátorské ceny ve výběrovém řízení na železnici (2015) Gabriela Raková, MU

Vysokorychlostní železnice v Polsku (2015) Kamila Sedláčková, MU

Využití spotřebitelského průzkumu pro stanovení relevantního trhu v meziměstské osobní dopravě v Ústeckém kraji (2014) Eliška Kleinová, MU

Společná dopravní politika: reformy evropské železnice (2014) Jaromír Volf, UK

Analýza konkurence na železniční trati Vídeň - Salcburk (2014) Ondřej Komárek, MU

Vymezení relevantního trhu v odvětví nákladní železniční dopravy na vybraných destinacích (2013) Soňa Gaszková, MU

Využití SSNIP testu pro stanovení relevantního trhu v hromadné osobní dopravě na destinaci Praha – Vídeň (2013) Petr Pečinka, MU

Ochrana životního prostředí jako politikum v sebeprezentaci železničních společností(2013) Zora Popová, MU

Vymezování relevantního trhu a aplikace SSNIP testu v odvětví železniční dopravy (2012) Václav Rederer, MU

Komparativní analýza efektivity evropské dopravní politiky (2010) Eva Kleinová, MU

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info