Telčská skupina

je interdisciplinární platforma sdružující akademické pracovníky a odborníky z praxe a veřejné sféry, kteří se dlouhodobě a systematicky věnují základnímu i aplikovanému výzkumu veřejné, zejména železniční dopravy interdisciplinárně zasahujícímu do ekonomie, geografie, právních, společenských a politických věd a dějin.

Cílem skupiny je zprostředkovat odborný pohled na problematiku veřejné dopravy v současnosti i v minulosti a nabídnout odborníkům z praxe, nositelům politických rozhodnutí i společnosti dialog na téma udržitelné koncepce dopravy a jejího efektivního rozvoje. Nástrojem k tomu jsou veřejně dostupné publikace a stanoviska poskytovaná sdělovacím prostředkům k aktuálním problémům a otázkám, stanoviska prostá politických, finančních a osobních zájmů, stanoviska vzniklá v propojení akademického prostředí a praxe.

Členství ve skupině je volné, založené na aktivní účasti na společných akcích a na sdílení kolektivních názorů na jednotlivé problémy. Členy skupiny jsou aktuálně akademičtí pracovníci českých a slovenských univerzit, odborní pracovníci železničních dopravců, objednatelů dopravních služeb (ministerstva dopravy, krajských úřadů a koordinátorů IDS) a dopravního průmyslu.

Nejvýznamnější společnou akcí skupiny jsou Semináře Telč, pořádané každoročně na podzim již od roku 2005 v Univerzitním centru Masarykovy univerzity v Telči. Na semináři členové skupiny i zvaní hosté prezentují a diskutují výsledky jednotlivých projektů a aktuální problémy odvětví veřejné dopravy.

Bez popisku

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info