Informace o projektu

Projekt Nová mobilita byl v kontextu s plánováním, výstavbou a provozem vysokorychlostních tratí (VRT) v České republice zaměřen na související ekonomické, společenské, politické a geografické otázky. Účelem projektu nebylo vytvořit alternativu nebo korekci plánů schválených centrálními orgány, ale nabídnout inovativní a inspirativní pohledy a diskuzi založenou na širokém mezinárodním akademickém výzkumu, jehož robustní výsledky mohou podpořit a dále směrovat hospodářskopolitická rozhodnutí. S ohledem na očekávané investiční náklady vyvolané výstavbou VRT bylo cílem projektu definovat takové postupy a modelové případy, aby byl přínos této mimořádné dopravní infrastruktury a služby v maximální míře socio-ekonomicky přínosný a využíval svůj veškerý potenciál.

Podrobný přehled a popis projektu je k dispozici v Manažerském shrnutí.

Výsledky projektu jsou k dispozici v Závěrečné zprávě.

Zapojené subjekty

Bez popisku
Masarykova univerzita

Nositel projektu, hlavní řešitel a administrátor; do projektu je zapojena prostřednictvím Institutu pro dopravní ekonomii, geografii a politiku (ITREGEP), který je společným vědecko-výzkumným pracovištěm Ekonomicko-správní fakulty (ESF MU) a Přírodovědecké fakulty (PřF MU).

Hlavní osoby partnera: Martin Kvizda, Zdeněk Tomeš, Christopher Alfred Nash, Andrew Simon John Smith, Stefanie Peer, Daniel Seidenglanz, Ondřej Krčál, Milan Viturka, Jiří Vystoupil

Do výzkumných aktivit projektu se prostřednictvím MUNI zapojí také zahraniční pracovní skupiny:

Bez popisku
Univerzita Karlova

Hlavní akademický partner; do projektu je zapojena prostřednictvím Fakulty sociálních věd (FSV UK) a Přírodovědecké fakulty (PřF UK).

Hlavní osoby partnera: Miroslav Marada, Tomáš Nigrin

Bez popisku
České dráhy, a. s.

Hlavní korporátní partner s finanční účastí.

Hlavní osoby partnera: Radek Dvořák, Jan Ilík, Tomáš Pospíšil, Jan Hrabáček, Jakub Chmelík, Martin Trpišovský, Václav Rederer

Bez popisku
OLTIS Group a. s.

Korporátní partner s finanční účastí.

Hlavní osoby partnera: Jiří Čáp, Petr Kroča, Petr Buchníček

Bez popisku
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.

Hlavní zahraniční korporátní partner s finanční účastí.

Hlavní osoby partnera: Roman Koreň, Roman Tichý, Martin Farbiak, Michal Repko, Lukáš Macák, Ivana Nováková, Marek Kasa

Bez popisku
Siemens Mobility, s.r.o.

Korporátní partner bez finanční účasti.

Hlavní osoba partnera: Jiří Pohl

Bez popisku
Statutární město Brno

Partner z veřejného sektoru bez finanční účasti.

Hlavní osoby partnera: Iva Machalová, Jan Zvara, Dan Škaroupka

Bez popisku
Správa železniční dopravní cesty, s.o.

Spolupracující subjekt z veřejného sektoru bez finanční účasti.

Bez popisku
Ministerstvo dopravy

Spolupracující subjekt z veřejného sektoru bez finanční účasti.

Hlavní osoba partnera: Jindřich Kušnír

Bez popisku
CzechTourism - Česká centrála cestovního ruchu

Spolupracující subjekt z veřejného sektoru bez finanční účasti.

Shrnutí

název:

Nová mobilita - vysokorychlostní dopravní systémy a dopravní chování populace

reg. číslo:

CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_026/0008430

období řešení:

7/2018 - 12/2022

investor:

 

Evropská unie a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

hlavní cíle:

  • mezisektorová a mezioborová spolupráce v rámci výzkumu změn mobilitního chování populace v důsledku výstavby VRT;
  • vytvoření stálé společné výzkumné platformy.

Bez popisku

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info