Prague Conference on CEE Countries' Railways 2018

 • 25. května 2018

Hlavní téma: dálková osobní doprava

Cíl: zdokumentovat změny v dálkové osobní dopravě a analyzovat jejich vliv na národní a evropské dopravní trhy

Hlavní body programu:

 • vliv geografie na rozvoj infrastruktury
 • národní případové studie
 • srovnání jednotlivých států
 • regulace trhu dálkové dopravy
 • liberalizace
 • open access a doprava v rámci závazku veřejné služby

Místo konání: Fakulta sociálních věd Karlovy univerzity v Praze

Programový výbor semináře: Martin Kvizda, Tomáš Nigrin, Daniel Seidenglanz, Zdeněk Tomeš


Průběh semináře (podrobný program ke stažení)

Konferenci zahájil svým příspěvkem C. Nash Liberalisation of the long distance passenger market in Great Britain. Následoval příspěvek Y. Crozeta Regulation of long distance passenger market in France. Dopolední sekci ukončil Z. Tomeš příspěvkem Open access passenger rail services in Central Europe.

Odpolední program zahájil A. Vigner příspěvkem Competition in Swedish Passenger Railway. Následoval P. Beria prezentací Evolving long-distance passenger services. From planned monopolies to deregulated competition. Druhý blok zakončil C. Desmaris The reform of passenger rail in Switzerland: more performance without competition.

Poslední blok zahájil M. Horňák příspěvkem Trains vs Buses: Long-distance transport in Slovakia. Blok zakončili M. Król a J. Taczanowski příspěvkem On the intersection of the rail open access and the bus passenger services in Poland

Účastníci semináře:

 1. Chris Nash – University of Leeds, Masarykova univerzita
 2. Yves Crozet – University of Lyon, Francie
 3. Paolo Beria – Politecnico di Milano, Itálie
 4. Christian Desmaris – University of Lyon, Francie
 5. Andreas Vigren – Swedish National Road and Transport Research Institute, Švédsko
 6. Jakub Taczanowski – Jagellonian University, Krakow, Polsko
 7. Marcin Król – Warsaw School of Economics, Polsko
 8. Marcel Horňák – Univerzita Komenského, Bratislava
 9. Jan Přikryl – Ministerstvo dopravy České republiky
 10. Anna Dolinayová – Žilinská univerzita v Žilině
 11. Jaroslav Mašek – Žilinská univerzita v Žilině
 12. Jan Ilík – ČD
 13. Martin Kvizda – Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity
 14. Jindřich Kušnír – ČD
 15. Luděk Minář – Ministerstvo dopravy České republiky
 16. Zdeněk Tomeš – Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity
 17. Tomáš Nigrin – Fakulta sociálních věd Karlovy univerzity
 18. Daniel Seidenglanz– Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity
 19. Monika Jandová – Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity
 20. Tomáš Paleta – Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity
 21. Vilém Pařil – Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity
 22. Václav Rederer – ČD, Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity
 23. Hana Fitzová – Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity
 24. Miroslav Marada – Přírodovědecká fakulta Karlovy univerzity
 25. Dominik Chmelař – Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity
 26. Ondřej Špetík – Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity
 27. Bára Karlínová – Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity

Sdílení události

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info