Transport Integration for Prosperity. The Importance of Rail Connections for the V4 Internal Cohesion

11. 9. 2018

2015-2018
Investor: Visegrad Fund, ev. č. 31510026

Cíl: stanovení variant možných opatření vedoucích k harmonizaci přístupů v jednotlivých zemích V4 tak, aby se v maximální možné míře podpořila koheze příhraničních regionů.

Hlavní výstupy: série analýz dopravní politiky a dopravně-geografických vazeb v jednotlivých zemích, resp. mezi nimi. Politicko-ekonomické studie budou zaměřeny na organizaci veřejné železniční dopravy a její financování v jednotlivých zemích. Významným aspektem zde bude naplňování podmínek evropské dopravní politiky, resp. tzv. železničních balíčků, a s tím spojené postupné liberalizace železničního trhu. Dopravně-geografické analýzy se zaměří na zmapování nabídky v posuzovaných typech přepravních služeb.

Předmět projektu: komparace dopravních politik členských zemí V4 v segmentu veřejné osobní železniční dopravy ve vrstvách mezinárodních dálkových, regionálních a místních přeshraničních spojení s využitím kvalitativních i kvantitativních přístupů. Komparace je založena na politicko-ekonomické a dopravně-geografické analýze současného stavu a identifikaci potenciálů a rizik možného budoucího vývoje.

Tiskové zprávy

Podílející se instituce

Institut mezinárodních studií, Fakulta sociálních věd - Univerzita Karlova v Praze
Člen týmu
Tomáš Nigrin

Institut pro dopravní ekonomii, geografii a politiku - Masarykova univerzita
Členové týmu
Martin Kvizda, Zdeněk Tomeš, Daniel Seidenglanz, Tomáš Paleta, Monika Jandová

Katedra humánej geografie a demografie, Prídodovedecká fakulta - Univerzita Komenského v Bratislave
Člen týmu
Marcel Horňák

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Členové týmu
Zoltan Bokor, Miklós Bánfi, Domokos Esztergár-Kiss

Jagellonian University, Faculty of Biology and Earth Sciences, Institute of Geography and Spatial Management, Department of Geography of Population, Settlement and Agriculture
Člen týmu
Jakub Taczanowski

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Člen týmu
Marcin Król

Katedra železničnej dopravy, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Žilinská univerzita v Žiline
Členové týmu
Anna Dolinayová, Juraj Čamaj, Jaroslav Mašek


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info