Konkurence a výkonnost na evropských železnicích - sv. 2.

31. 3. 2017 Železniční reformy 2013-2018

Zdeněk Tomeš

1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 148 s. Železniční reformy sv. 2. ISBN 978-80-210-7141-4

Na evropských železnicích byla po roce 1993 implementována reforma, která spočívala ve vertikální (infrastruktura-provoz) a horizontální (nákladní-osobní) separaci odvětví a k umožnění vstupu konkurence na trh železničních služeb. Hlavním cílem práce byla identifikace vlivu reforem na výkonnost železnice. Regresní analýza provedená na vzorku 27 evropských zemí v období 1995-2011 prokázala pozitivní vliv horizontální separace a nejednoznačný vliv vertikální separace na výkonnost odvětví. U vstupu konkurence se výsledky lišily mezi západoevropskými a východoevropskými zeměmi, kdy vliv konkurence na výkonnost osobní dopravy byl u západoevropských zemí kladný a u východoevropských záporný. I u vlivu vertikální a horizontální separace na výkonnost odvětví byly identifikovány statisticky významné rozdíly mezi skupinou západoevropských a východoevropských zemí. Z výsledků tak vyplývá, že evropské železniční reformy mají odlišné dopady pro západoevropské a východoevropské státy.

Plný text ke stažení.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info