Využití velkých dat při prognózách dopravního chování obyvatelstva

5. 10. 2021 Projekt TAČR: Rychlá spojení metropolitních oblastí

Martin Kvizda, Tomáš Nigrin, Daniel Seidenglanz, Zdeněk Tomeš a Vilém Pařil

1. vyd. Praha: 2020. Technologická agentura ČR / Ministerstvo dopravy

Souhrnná výzkumná zpráva se zaměřuje na možnosti a definici využití zbytkových signalizačních dat mobilních operátorů (tzv. big data) pro přesnější monitoring, analýzu a predikci dopravního chování obyvatelstva. Rozvoj telekomunikačních technologií a penetrace společnosti mobilními telefony umožňuje využít sledování pohybu mobilních telefonů pro stanovení mocnosti dopravních proudů. Tato technologie doplní stávající standardní datovou základnu postavenou na sčítání, dotazníkovém šetření a datech ze sčítání obyvatel. Soubory big data s sebou nesou kromě robustní kvantitativní informace (např. počet cest) také nezanedbatelné informace kvalitativní (např. opakování cest, délka pobytu v destinaci, místo předpokládaného bydliště cestovatele, apod.). V kombinaci s vhodným dotazníkovým šetřením tak může být zpřesněno určení stávajícího dopravního proudu a z toho vycházející odhad budoucího dopravního proudu při vybudování příslušných infrastrukturních staveb, což povede ke zpřesnění odhadu využití hospodárnosti vynaložení veřejných prostředků.

Plný text ke stažení.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info