Optimalizace regulace konkurenčního prostředí v železniční osobní a nákladní dopravě v ČR

Bez popisku

2012-2013
Investor: Technologická agentura České republiky - Omega, TD010063

Cíl: vypracovat komplexní metodiku pro správní postupy v oblasti dopravní politiky a politiky hospodářské soutěže v odvětví železniční dopravy.

Dílčí cíle

  • analýza a návrh postupu regulace konkurenčního prostředí na trhu osobní a nákladní železniční dopravy v ČR v kontextu Společné dopravní politiky EU a implementace směrnic Komise EU, tzv. železničních balíčků;
  • analýza stavu, pilotní šetření a návrh vymezování relevantního trhu v odvětví železniční dopravy zejména s možností využití spotřebitelského šetření na bázi dotazníkového průzkumu.

Hlavní výstupy

 

 

Předmět řešení: Na základě analýzy a komparace rámcových podmínek a modelů ze zahraničí jsme navrhli efektivní koncepci liberalizace a regulace železniční dopravy, která povede ke zlepšení rámcových podmínek pro poskytování železničních dopravních služeb v České republice, předejde možné hrozbě žalob pro diskriminaci vůči České republice ze strany železničních dopravců a ve svém důsledku povede k úspoře prostředků z veřejných rozpočtů České republiky, k zefektivnění výkonu politiky hospodářské soutěže a k optimalizaci rozložení negativních a pozitivních socio-ekonomických důsledků liberalizace trhu dopravních služeb.

Při řešení jsme vycházeli z analýzy zahraničních modelů implementace směrnic Evropské komise (tzv. železničních balíčků) v rámci Společné dopravní politiky, a to zejména německého modelu. Spolková republika Německo představuje v evropském kontextu zemi s velmi pokročilou liberalizací železniční dopravy a z hlediska dlouhodobých záměrů je české dopravní politice nejbližší.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info