Ekonomické aspekty železniční dopravy

5. 10. 2015 Železniční doprava 2006-2007

Zdeněk Tomeš, Tomáš Pospíšil

1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 79 s. Železniční doprava. ISBN 80-210-4220-6

Cílem studie je přispět k pochopení historického vývoje, utváření institucí a výsledků hospodaření na železnici. Studie využívá nástrojů a metod ekonomické analýzy, aplikace teorie životního cyklu, finanční analýzu, zkoumání intenzity konkurence na trhu a analýzu zájmových skupin.

Studie je organizována do sedmi základních kapitol. V rámci prvních dvou je analyzována ekonomická historie železnice. V rámci historické analýzy vývoje světových železnic jsme se pokusili aplikovat teorii životního cyklu na vývoj železnice, včetně možných důsledků pro tvorbu železniční politiky. V kapitole o vývoji české železnice jsme se pak zaměřili hlavně na vývoj ekonomických ukazatelů české železnice ve dvacátém století. V další části jsme si pak posvítili na hospodářské výsledky české železnice, kde jsme se obzvláště důkladně zabývali objemem veřejných dotací do železniční dopravy. Snažili jsme se rozklíčovat jejich toky a kvantifikovat tak celkovou komerční ztrátu železniční dopravy. Pro zasazení výkonů, ztrát, dotací a zadlužení české železnice do širších souvislostí jsme provedli mezinárodní srovnání základních parametrů vybraných železničních společností. Pro posouzení konkurenčního postavení české železnice jsme pak provedli vzájemné mezioborové srovnání ekonomických ukazatelů na českém dopravním trhu. V závěrečné kapitole jsme se podívali na problematiku konkurence a monopolu na železnici. Zabývali jsme se nutnými podmínkami, za jakých může konkurence účinně působit na železničním trhu. Aplikování teoretických předpokladů na reálie české železnice nám dalo mocný nástroj pro zhodnocení vhodnosti aplikace zavádění konkurence na železnici.

Celý text ke stažení zde: Tomes_Pospisil_studie_2006


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info