Železnice v Evropě a evropská dopravní politika

5. 10. 2015 Železniční doprava 2006-2007

Daniel Seidenglanz

1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 82 s. Železniční doprava. ISBN 80-210-4221-4

Za hlavní význam dopravy můžeme považovat skutečnost, že umožňuje překonání bariéry prostoru, a tím podmiňuje vytváření interakcí mezi různě disponovanými místy zemského povrchu. V důsledku toho bývá doprava považována za faktor, který výrazně formuje utváření sídelní a hospodářské struktury světa.

Obsah studie můžeme rozdělit do několika dílčích bloků, které se postupně zaměřují na jednotlivé apekty železniční dopravy v prostoru Evropské unie. Pozornost je věnována především následujícím tématům:

  • vývoj evropského dopravního trhu s tím, že hlavní pozornost je věnována jeho současné podobě a postavení železnic na něm (ztráta pozic železnice v osobní i nákladní dopravě, vzestup dominance silniční dopravy);
  • analýza faktorů, které takový vývoj dopravního trhu podmínily (rozvoj železnic v prostředí národních států, výstavba levných železnic, stát jako manažer železnic, nástup konkurenční silniční a letecké dopravy v průběhu 20. století, širší kontext změn poptávky po dopravě);
  • komparativní výhody železniční dopravy (environmentální a sociální aspekty dopravy jako celku a jednotlivých druhů dopravy, segmenty dopravního trhu s konkurenceschopným postavením železnic);
  • železnice ve společné evropské dopravní politice (historie evropské dopravní politiky, železnice jako její strategický prvek považovaný za důležitý nástroj v cestě k trvale udržitelnému dopravnímu systému, přehled klíčových opatření zacílených k lepšímu využití potenciálu železniční dopravy);
  • kritické hodnocení evropské dopravní politiky zaměřené především na východiska a reálné dopady formulovaných cílů.

Celý text ke stažení zde: Seidenglanz_studie_2006


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info