II. seminář Telč 2006

 • 9. listopadu 2006

Program semináře (ke stažení):

V prvním bloku vystoupil Zdeněk Tomeš s příspěvkem „Konkurence na železnici“, dále Martin Kvizda s příspěvkem „Historická podmíněnost konkurenceschopnosti české železniční sítě“ a blok uzavíral příspěvek Jiřího ČápaKonkurenční pozice železniční dopravy“. Po každém bloku následovala diskuse k jednotlivým prezentacím i celkově k tématu bloku. Druhý blok zahájil Daniel Seidenglanz s příspěvkem „Evropská dopravní politika – kritika a geografické hodnocení“, následovala aktuální prezentace Antonína PeltrámaPřehodnocení Bílé knihy dopravní politiky a česká doprava“ a blok uzavíral František Vichta s tématem „Strategie podpory dopravní obsluhy území“. Po diskusi a pracovním obědě otevíral třetí blok Ivo Drahotský s příspěvkem „Kalkulace ekologičnosti jednotlivých druhů dopravy“ a následoval Stanislav Kutáček s prezentací „Externality – fakta, politiky a realita“. V rámci čtvrtého bloku vystoupil Miroslav Marada s prezentací „Železniční doprava jako faktor regionálního rozvoje“ a Marcel Horňák s prezentací „Pozícia železničnej dopravy na Slovensku – stagnácia alebo úpadok?“. Poslední pátý blok byl zaměřen do budoucnosti a své příspěvky přednesli Jiří Dukát „Budoucnost vysokorychlostní železnice na Moravě“ a Tomáš PospíšilPrognóza vývoje železniční dopravy 2006-2010″.

Všechny přednesené příspěvky byly publikovány v časopise Národohospodářský obzor číslo 4/2006.

Účastníci semináře:

 1. Jiří Čáp – Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzity Pardubice
 2. Jiří Dukát – emeritní manažer ČD, Brno
 3. Ivo Drahotský – Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzity Pardubice
 4. Marcel Horňák – Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
 5. Josef Kunc – Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity, Brno
 6. Stanislav Kutáček - Centrum dopravního výzkumu, Brno
 7. Martin Kvizda - Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita, Brno
 8. Miroslav Marada – Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Praha
 9. Antonín Peltrám – Bankovní institut VŠ, Institut pro evropskou integraci, Praha
 10. Tomáš Pospíšil – Jacobs Consultancy spol. s r. o., Praha
 11. Daniel Seidenglanz – Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, Brno
 12. Zdeněk Tomeš – Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity, Brno
 13. František Vichta - Ministerstvo dopravy ČR, Praha

Prezentace ke stažení:

cap_2006.pdf .pdf 567 kB
hornak-2008.pdf .pdf 754 kB
kutacek_2006.pdf .pdf 528 kB
kvizda_2006.pdf .pdf 2 MB
peltram_2006.pdf .pdf 346 kB
pospisil_2006.pdf .pdf 228 kB
program_2006.pdf .pdf 165 kB
seidenglanz_2006.pdf .pdf 631 kB
tomes_2006.pdf .pdf 260 kB
vichta_2006.pdf .pdf 642 kB

Sdílení události

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info