VI. seminář Telč 2011

 • 24. – 25. listopadu 2011

Hlavní téma: Regulace konkurenčního prostředí na železnici – teorie v centru a praxe v regionech.

Program semináře:

Formální i neformální diskuse se soustředila zejména na problémy spojené s liberalizací osobní železniční dopravy v Česku a na Slovensku. Seminář otevíral svojí prezentací na téma Proč podnikat v osobní železniční dopravě? Tomáš Pospíšil, následovala společná prezentace Daniela Seidenglanze a Filipa Chvátala na téma (De)regulace evropských železnic a aktuální vývojové trendy v osobní a nákladní dopravě a dopolední blok uzavíral Martin Kvizda příspěvkem Vymezování relevantního trhu v odvětví železniční dopravy. Po obědě zahajoval druhý diskusní blok Antonín Peltrám prezentací Vývoj pojetí konkurence na železnici a měnící se prostředí, následoval Zdeněk Tomeš s prezentací Železniční reforma a veřejné dotace v evropských zemích a diskusi uzavíral Ivo Drahotský tématem Dopravní politika, konkurenční prostředí a perspektivy dopravy. Po kávě otevírala diskusi Marcela Benediktová prezentací Možnosti uzavírání smluv o veřejných službách v přepravě cestujících na základě výběrového/nabídkového řízení, prezentací výsledků svého výzkumu Komparatívna analýza regulácie cien za použitie železničnej infraštruktúry v osobnej železničnej doprave v SR následovala Anna Dolinayová a první pracovní den uzavíral Jaroslav Mašek s příspěvkem Vplyv vybraných regulačných nástrojov na efektivitu služieb železničnej dopravy. Druhý jednací den přednesli svůj příspěvek Marcel Horňák a František Križan na téma Verejná doprava vs. individuálna automobilová doprava v spojenie miest Slovenska a závěrečné přednášky celého semináře s tématem Nová role a podoba železniční dopravy se ujal Jiří Pohl.

Účastníci semináře:

 1. Matyáš Sunek – nejmladší účastník v historii seminářů (* 6.11.2011 – foto)
 2. Marcela Benediktová – POVED s.r.o., Plzeň
 3. Tomáš Boruta – Přírodovědecká fakulta, Ostravská fakulta, Ostrava
 4. Stanislav Čaloud – Odbor dopravy Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Brno
 5. Jiří Čáp – Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice
 6. Anna Dolinayová – Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Žilinská univerzita, Žilina
 7. Ivo Drahotský – Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice
 8. Alena Finstrlová – Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, Brno
 9. Marcel Horňák – Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava
 10. Jakub Chmelík – Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, Praha
 11. Filip Chvátal – Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno
 12. Igor Ivan – Institut geoinformatiky, VŠB-Technická univerzita, Ostrava
 13. František Križan – Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava
 14. Viktor Květoň – Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, Praha
 15. Martin Kvizda – Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita, Brno
 16. Martina Machálková – Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, Brno
 17. Miroslav Marada – Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, Praha
 18. Jaroslav Mašek – Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Žilinská univerzita, Žilina
 19. Arnošt Matlafus – KPM Consult, a.s., Brno
 20. Jiří Nálevka – České dráhy, a.s., generální ředitelství, Praha
 21. Kateřina Nedvědová – Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno
 22. Kamil Novák – KORDIS JMK, s.r.o., Brno
 23. Antonín Peltrám – Praha
 24. Jiří Pohl – Siemens, s.r.o., Praha
 25. Tomáš Pospíšil – České dráhy, a.s., generální ředitelství, Praha
 26. Petr Pšenička – Student Agency, a.s., Brno
 27. Daniel Seidenglanz – Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno
 28. Danuše Strnadová – Centrum dopravního výzkumu, Brno
 29. Jana Szekelová – Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, Brno
 30. Zdeněk Tomeš – Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita, Brno

Prezentace, sborník a program ke stažení:

Sdílení události

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info