IV. seminář Telč 2009

 • 12. – 13. listopadu 2009

Seminář byl věnován památce Jiřího Dukáta, velkého znalce a fandy železnice, pravidelného účastníka telčských seminářů, jenž v říjnu 2009 zemřel.

Hlavní téma: Ekonomické, právní a regionální faktory konkurenceschopnosti železnice

Zaměření tematických bloků:

 • regulace hospodářské soutěže na železnici;
 • regionální aspekty konkurenceschopnosti železnice;
 • veřejné dotace státním a soukromým železničním dopravcům;
 • limity konkurenceschopnosti železniční dopravy.

Program semináře (ke stažení):

První blok semináře zahájili Marcel Horňák a Tomáš Pšenka s tématem Priestorové rozdiely v konkurenceschopnosti vlakovej a autobusovej diaľkovej dopravy na Slovensku, následoval příspěvek Jakuba Chmelíka, Viktora Květoně a Miroslava Marady Analýza dopravních vztahů mezi krajskými městy Česka na základě nabídky a poptávky po železniční dopravě a blok uzavírala prezentace Petra Pšeničky Příležitosti a hrozby regionálních železnic po roce 2010.

Ve druhém bloku prezentací vystoupil Jan Hrabáček s tématem Konkurenceschopnost regionální železnice v systému veřejné dopravy a Jiří Schmidt s tématem Zdánlivé fluktuace nákladové ceny železniční dopravy v režimu závazku veřejné služby na českém dopravním trhu.

Ve třetím bloku vystoupila Marcela Benediktová s prezentací Řízení na výběr dopravce pro provoz regionálních vlaků v Plzeňském kraji a čtvrteční jednání uzavřel příspěvek Daniela Seidenglanze Konkurenceschopnost železniční a letecké dopravy.

Čtvrtý, páteční, diskusní blok zahajoval Robert Neruda s prezentací Zavádění a ochrana konkurence na železničním trhu, následoval Antonín Peltrám s prezentací Meze environmentální efektivnosti železnice a jejich vliv na finance a státní pomoc a jednání uzavřela prezentace Tomáše Pospíšila a Tomáše Otáhala The Myth of Unbundling the Railways in the Czech Republic.

 

Účastníci semináře:

 1. Marcela Benediktová – oddělení veřejné dopravy, Krajský úřad Plzeňského kraje, Plzeň
 2. Tomáš Boruta – Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity, Ostrava
 3. Ivo Drahotský – Katedra dopravního managementu, marketingu a logistiky, Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzity Pardubice
 4. Magda Duchečková, Institut pro evropskou integraci, BIVŠ, Praha
 5. Blanka Hanslianová – Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, Brno
 6. Petra Hodinářová – Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, Brno
 7. Marcel Horňák – Katedra humánnej geografie a demogeografie, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
 8. Jan Hrabáček – České dráhy a.s. generální ředitelství, Praha
 9. Jakub Chmelík – Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Přírodovědecká fakulty Univerzity Karlovy, Praha
 10. Stanislav Kraft – Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity, České Budějovice
 11. Viktor Květoň – Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Přírodovědecká fakulty Univerzity Karlovy, Praha
 12. Martin Kvizda – Katedra ekonomie, Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity, Brno
 13. Iva Machalová – Odbor územního plánování a rozvoje, Magistrát města Brna
 14. Miroslav Marada – Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Přírodovědecká fakulty Univerzity Karlovy, Praha
 15. Robert Neruda – 1. místopředseda, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, Brno
 16. Martin Orgoník – Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, Brno
 17. Tomáš Otáhal – Newton College, Brno
 18. Lukáš Pejchal – Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity, Brno
 19. Antonín Peltrám – Institut pro evropskou integraci, BIVŠ, Praha
 20. Tomáš Pospíšil – České dráhy a.s. generální ředitelství, Praha
 21. Petr Pšenička – Ministerstvo dopravy ČR, Praha
 22. Tomáš Pšenka – Katedra humánnej geografie a demogeografie, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
 23. Jiří Schmidt – obchodní ředitel – železniční doprava, Student Agency, Brno
 24. Daniel Seidenglanz – Geografický ústav, Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, Brno
 25. Jindřiška Šedová – Katedra práva, Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity, Brno
 26. Zdeněk Tomeš – Katedra ekonomie, Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity, Brno

Sborník příspěvků a jednotlivé prezentace:

Sdílení události

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info