VII. seminář Telč 2012

 • 8. – 9. listopadu 2012

Hlavní téma: Konkurence na železnici – budoucnost pro 21. století nebo destrukce sítě?

Programový výbor: Ivo Drahotský, Martin Kvizda, Tomáš Nigrin, Zdeněk Tomeš, Daniel Seidenglanz

Program semináře (ke stažení):

Diskuse se soustředila především na problematiku paralelních osobních linek v režimu open access a v závazku veřejné služby v Německu, Česku a na Slovensku. Seminář zahajoval svojí prezentací na téma Proč ztrácejí postkomunistické železnice své tržní podíly? Zdeněk Tomeš, s přehledem aktuálního dění v rámci liberalizace železničního provozu Konkurence na železnici a obecné služby ve veřejném zájmu vystoupil Antonín Peltrám a dopolední blok uzavírali Marcel Horňák a František Križan s velmi aktuální analýzou Vplyv súkromného prepravcu na (verejnú) železničnú dopravu: prípadová štúdia spoločnosti Regio JET na Slovensku.

Po obědě zahajovali druhý diskusní blok Martin Kvizda a Václav Rederer prezentací výsledků pilotního šetření spotřebitelského chování cestujících na lince Praha – Brno Použití spotřebitelského šetření k vymezování relevantního trhu v železniční dopravě – možnosti a problémy, následovalo vystoupení Jakuba Chmelíka Možnosti hodnocení konkurenceschopnosti dopravních módů: příklad vybraných radiálních spojení v Česku a diskusní blok uzavíral Jan Hrabáček prezentací na téma Specifika mezinárodní dálkové dopravy.

Třetí blok, tematicky zaměřený na komparaci českého a německého dopravního trhu otevíral Daniel Seidenglanz úvodní prezentací Socioekonomické důsledky změn regulačního prostředí na železnici – srovnání ČR a Německo, navázal Tomáš Nigrin přehledovou prezenací Příklady diskriminačního jednání na železnici v SRN – poplatek za použití dopravní cesty a nádraží a první pracovní den uzavíral Peter Rusko s podrobnou prezentací tvorby a využití Rail Liberalization Index.

Druhý pracovní den otevřel Jaroslav Mašek příspěvkem Konkurencia na železničnom dopravnom trhu SR a jej vplyv na deľbu prepravnej práce, na kritiku nekoncepčních reforem železniční dopravy na Slovensku navázal Jozef Gašparík prezentací Objednávanie výkonov vo verejnom záujme v železničnej doprave v SR a diskusi o situaci na slovenské železnici uzavřel Daniel Michniak prezentací Význam železničnej dopravy a dostupnosti pre rozvoj cestovného ruchu v slovensko-poľskom pohraničí. Závěrečné přednášky celého semináře se stejně jako loni ujal Jiří Pohl a prezentací Stát a železnice otevřel diskusi, která nám spolehlivě vydrží až do příštího semináře.

Partner semináře:

Bez popisku

Účastníci semináře:

 1. Marcela Benediktová – POVED s.r.o., Plzeň
 2. Tomáš Boruta – Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita
 3. Milan Brouček – Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, Bratislava
 4. Jiří Čáp – Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice
 5. Anna Dolinayová – Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Žilinská univerzita, Žilina
 6. Ivo Drahotský – Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice
 7. Alena Finstrlová – Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, Brno
 8. Jozef Gašparík - Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Žilinská univerzita, Žilina
 9. Marcel Horňák – Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava
 10. Jan Hrabáček – České dráhy, a.s., generální ředitelství, Praha
 11. Jakub Chmelík – Ministerstvo dopravy ČR a Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, Praha
 12. Filip Chvátal – Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno
 13. Ondřej Krčál – Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita, Brno
 14. František Križan – Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava
 15. Viktor Květoň – Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, Praha
 16. Martin Kvizda – Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita, Brno
 17. Miroslav Marada – Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, Praha
 18. Jaroslav Mašek – Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Žilinská univerzita, Žilina
 19. Daniel Michniak – Geografický ústav, SAV, Bratislava
 20. Petr Mlsna – Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova, Praha
 21. Karel Mikula – Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, Praha
 22. David Najdekr – Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice
 23. Jiří Nálevka – České dráhy, a.s., generální ředitelství, Praha
 24. Kateřina Nedvědová – Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno
 25. Tomáš Nigrin – Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova, Praha
 26. Petr Novák – Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice
 27. Petr Pečinka – Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita, Brno
 28. Antonín Peltrám – Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita, Brno
 29. Jan Petr – Ministerstvo dopravy ČR, Praha
 30. Jiří Pohl – Siemens, s.r.o., Praha
 31. Tomáš Pospíšil – České dráhy, a.s., generální ředitelství, Praha
 32. Petr Pšenička – Správa železniční dopravní cesty, Praha
 33. Václav Rederer – Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita, Brno
 34. Peter Rusko – IBM Global Business Services, Bratislava
 35. Štěpán Růt – Národohospodářská fakulta, Vysoká škola ekonomická, Praha
 36. Daniel Seidenglanz – Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno
 37. Jana Szekelová – Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, Brno
 38. Zdeněk Tomeš – Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita, Brno

Prezentace a sborník ze semináře ke stažení:

Sdílení události

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info