III. seminář Telč 2008

 • 13. – 14. listopadu 2008

Hlavní téma: Konkurenceschopnost a konkurence v železniční dopravě – ekonomické a regionální aspekty regulace konkurenčního prostředí.

Témata diskusních bloků:

 • ekonomické, technické a regionální faktory intramodální konkurence na železnici;
 • náklady a přínosy vlastnického oddělení infrastruktury (unbundling) regulace intenzity konkurence;
 • ekonomické, technické a regionální faktory intermodální konkurenceschopnosti železnice;
 • mikroekonomie konkurence v síťových odvětvích;
 • regionální a technická specifika dopravní infrastruktury role regulátora sítě.

Program semináře (ke stažení):

V prvním bloku vystoupil Martin Kvizda s příspěvkem „Unbundling a konkurence na železnici“, dále Zdeněk Tomeš s příspěvkem „Vývoj konkurence a regulace na britských železnicích“, dále Tomáš Pospíšil s příspěvkem „Případová studie české železnice jako aplikace teorie firmy pod měkkým rozpočtovým omezením“ a blok uzavíral příspěvek Jiřího Dukáta „Vybrané problémy konkurenceschopnosti v osobní železniční dopravě“. Po každé prezentaci následovala moderovaná diskuse – jak se ukázalo většinou příliš krátká, než abychom stihli prodiskutovat všechny dotazy a připomínky…

Druhý blok po pracovním obědě zahájil Antonín Peltrám s příspěvkem „Mýty a realita environmentálně optimální dělby práce v dopravě“, následovala prezentace Ivo Drahotského „Perspektivy a vývoj železniční dopravy“ a blok uzavíral Daniel Seidenglanz s tématem „Konkurenceschopnost osobní železniční dopravy ve srovnání s ostatními druhy dopravy v Evropě a v ČR“.

Třetí blok otevíral Tomáš Pšenka s příspěvkem „Technické parametre železničnej siete verzus poplatky za použitie dopravnej cesty na sieti Železníc Slovenskej republiky“, následoval Martin Hrivnák s prezentací „Dopravná infraštruktúra v zajatí štátneho plánovania“ a blok i celý první den uzavíral Jozef Gašparík s prezentací „Pridelovanie kapacity železničnej infraštruktúry v kontexte harmonizácie železničného trhu“.

Druhý jednací den otevíral Stanislav Kraft s prezentací Prostorová analýza konkurenceschopnosti železniční dopravy v České republice“, následovali Viktor Květoň a Miroslav Marada s příspěvkem „Změny dopravních vztahů mezi krajskými městy v letech 2001-2008 na příkladu veřejné hromadné dopravy“, dále Marcel Horňák s prezentací „Význam dopravnej polohy v procese koncentrácie obyvateľstva v Slovenskej republike“ a blok i celý seminář uzavíral Petr Pšenička s prezentací „Konkurenceschopnost systému dálkové vs. regionální železniční dopravy v Česku“.

Účastníci semináře:

 1. Tomáš Boruta – Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity
 2. Jiří Čáp – Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzity Pardubice
 3. Martina Červenková – Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, Brno
 4. Ivo Drahotský – Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzity Pardubice
 5. Jiří Dukát – emeritní manažer ČD, Brno
 6. Jozef Gašparík – Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity
 7. Marcel Horňák – Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
 8. Martin Hrivňák – Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity
 9. Stanislav Kraft – Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity, České Budějovice
 10. Josef Kunc – Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity, Brno
 11. Viktor Květoň – Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Praha
 12. Martin Kvizda – Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity, Brno
 13. Miroslav Marada – Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Praha
 14. Petra Ondráčková – Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity, Brno
 15. Antonín Peltrám – Bankovní institut VŠ, Institut pro evropskou integraci, Praha
 16. Tomáš Pospíšil – Jacobs Consultancy spol. s r. o., Praha
 17. Petr Pšenička – Ministerstvo dopravy ČR, Praha
 18. Tomáš Pšenka – Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
 19. Daniel Seidenglanz – Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, Brno
 20. Zdeněk Tomeš – Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity, Brno

Sborník a prezentace ke stažení

gasparik_2008.pdf .pdf 513 kB
hornak-2008.pdf .pdf 754 kB
hrivnak_2008.pdf .pdf 587 kB
kraft_vancura_2008.pdf .pdf 1 MB
kveton_marada_2008.pdf .pdf 1 MB
kvizda_2008.pdf .pdf 179 kB
peltram_2008.pdf .pdf 243 kB
pospisil_otahal_2008.pdf .pdf 263 kB
program_2008.pdf .pdf 166 kB
psenicka_2008.pdf .pdf 865 kB
psenka_2008.pdf .pdf 2 MB
seidenglanz_2008.pdf .pdf 642 kB
tomes_2008.pdf .pdf 253 kB

Sdílení události

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info