VIII. seminář Telč 2013

 • 7. – 8. listopadu 2013

Hlavní téma: Regulovaná a neregulovaná konkurence na kolejích.

Cíl: diskutovat aktuální problémy, které s sebou přináší otevírání trhu osobní i nákladní železniční dopravy konkurenci se zaměřením:

 • konkurenci na železnici a antimonopolní politiku;
 • pozitiva a negativa prvních let fungování open-access v osobní dopravě;
 • roli železnice a konkurence na ní v regionální dopravě;
 • zkušenosti s open access v nákladní železniční dopravě.

Programový výbor: Martin Kvizda, Tomáš Nigrin, Daniel Seidenglanz, Zdeněk Tomeš

Program semináře (ke stažení):

Seminář zahájil Martin Kvizda informací o výstupech projektu TAČR, na což hned navázal první diskusní blok zaměřený na všeobecné aspekty konkurence na železnicích. Blok otevíral Tomáš Pospíšil s příspěvkem Ekonomická analýza české železnice; situaci na Slovensku se věnovala Anna Dolinayová v prezentaci Vplyv zmeny systému spoplatnenia železničnej infraštruktúry v SR na výkony dopravcov. Ivo Drahotský otevřel diskusi k zajímavé Problematice definice a aplikace pojmu „síťový charakter drážní dopravy“ a dopolední blok uzavíral Martin Kendra prezentací Skúsenosti s konkurenciou v službách železničnej regionálnej osobnej doprave v SR. Po obědové přestávce otevíral diskusní blok věnovaný regionálním aspektům liberalizace železnic Miroslav Marada analýzou Vývoje dopravních vztahů přes krajské hranice v období 2001 – 2011, následoval Marcel Horňák s prezentací Aktuálne problémy verejnej dopravy v regióne Gemer a před přestávkou blok uzavřel Tomáš Nigrin s přehledem Příkladů subsidiarity v organizování železniční dopravy v Bavorsku a Sasku. Daniel Seidenglanz zahájil poslední čtvrteční blok prezentací Železnice ve vybraných českých a německých metropolitních regionech – význam liberalizace drážního sektoru, na téma navázal Zdeněk Tomeš aktuální problematikou liberalizace v českých podmínkách prezentací Open access v osobní železniční dopravě – shrnutí zahraničních a modelových zkušeností; podrobnou Charakteristikou dopravní a ekonomické situace na lince Praha – Ostrava v tématu pokračoval Václav Rederer. Čtvrteční podvečerní dikusi uzavřel Jan Hrabáček s prezentací Zajištění železniční osobní dopravy z pohledu dopravce. Páteční dopolední jednací blok zahájil Antonín Peltrám přehledovou prezentací Společný trh a železnice, na kterou navázal Tomáš Paleta analýzou Evropské regulace železniční dopravy – inovace prvního a návrh čtvrtého železničního balíčku. Po krátké přestávce představil Jiří Pohl vizi Železnice na cestě od intramodální k extramodální konkurenci a celý seminář uzavřel Jozef Gašparík ne příliš optimistickou prezentací Reštrukturalizácia a konsolidácia Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia. Každému příspěvku byla věnována nejméně patnáctiminutová diskuse, která se zpravidla přenesla i do kuloárů během přestávek a společenského večera. Seminář znovu potvrdil užitečnost a potřebnost setkání odborníků, kteří se profilují v různých oborech a působí v akademickém prostředí i v praxi, jež dohromady spojuje jeden společný zájem: společensky smysluplná a ekonomicky efektivní železniční doprava.

Účastníci semináře:

  1. Blanka Bakešová – Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice
  2. Marcela Benediktová – POVED s.r.o., Plzeň
  3. Anna Dolinayová – Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Žilinská univerzita, Žilina
  4. Ivo Drahotský – Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice
  5. Alena Finstrlová – Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, Brno
  6. Jozef Gašparík – Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Žilinská univerzita, Žilina
  7. Marcel Horňák – Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava
  8. Jan Hrabáček – České dráhy, a.s. generální ředitelství, Praha
  9. Jakub Chmelík – České dráhy, a.s. generální ředitelství, Praha
  10. Filip Chvátal – Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno
  11. Zdeněk Jarolím – Krajský úřad Jihomoravského kraje, Brno
  12. Martin Kendra – Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Žilinská univerzita, Žilina
  13. Michal Kučera – Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, Brno
  14. Martin Kvizda – Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita, Brno
  15. Miroslav Marada – Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, Praha
  16. Karel Mikula – Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, Praha
  17. Jiří Nálevka – České dráhy, a.s. generální ředitelství, Praha
  18. Kateřina Nedvědová – Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno
  19. Tomáš Nigrin – Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova, Praha
  20. Antonín Peltrám – Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita, Brno
  21. Jiří Pohl – Siemens, s.r.o., Praha
  22. Tomáš Pospíšil – České dráhy, a.s., generální ředitelství, Praha
  23. Petr Pšenička – Správa železniční dopravní cesty, Praha
  24. Václav Rederer – Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita, Brno
  25. Peter Rusko – IBM Global Business Services, Bratislava
  26. Daniel Seidenglanz – Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno
  27. Zdeněk Tomeš – Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita, Brno
  28. Marek Veselý – Krajský úřad Jihomoravského kraje, Brno

Sborník a prezentace ke stažení:

Sdílení události

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info